skip to Main Content

Ergonomisk affaldscontainere, som effektivt sortere affald

PHP Service har sammen med PWS, og løbende sparing med kunderne; udviklet forskellige former for affalds-containere/beholdere, der vha. en god ergonomi – effektivt kan kildesortere affaldet. Samtidig er beholderne også miljøvenlige, genanvendelige og har en langt holdbarhedstid.

Udover det har vi også nedgravede containere, der med fordel kan anvendes til papir, pap, glas, metal samt bio- og restaffald. Det unikke ved disse containere er, at de som navnet antyder – helt/delvist er gravet under jorden.

affald til affaldscontainer
affaldscontainere på lager

Affaldscontainere som er designet til fremtiden

En affaldscointainer fra PHP Service er ikke ligesom den traditionelle affaldscontainer. Vores er specialudviklet af højkvalitets HDPE-plast. Denne type plast er testet samt godkendt til temperaturer fra helt ned til -40° op til +80°. Derfor er f.eks. fastfrosset affald grundet det nordiske vinterklima – ikke et problem.

De er langtidsholbare, ergonomiske samt lette at transportere, hvilket gør dem til en ideél løsning både for kommuner sågar virksomheder og privatpersoner.

De kan både fås som 2- og 3 hjulede beholdere, der kan indeholde alt fra 80 til ca. 370 liter. Har man et større behov, så er det også muligt at få beholderne i 400-1000 liter.

Beholderne kommer i standardudformingen, men kan senere hen blive opgraderet med ekstra tilbehør for at øge funktionalitete yderligere, hvis det ønskes. Det er også muligt at bestille fra start af med ekstra udstyr. Beholderen kan justeres i forhold til udformingen samt mærkningen, farvesætningen og identifikationen.

Uddybende information samt spørgsmål til PHP Service

Har du nogle til uddbyende spørgsmål til PHP Service, eller ønsker du uddybende information omkring vores service og produkter?

Vi håndterer både store og små opgaver i samarbejde med kommuner landet over. Over 415.000 affaldsbeholdere er nået igennem systemet, og vi har hjulpet mere end 14 kommuner både nationalt, og internationalt.

Så kan du I højre side kan du finde vores flinke medarbejdere, der med stor glæde vil imødekomme enhver henvendelse indenfor deres respektive ansvarsområder.
Vi ser frem til at høre fra dig.

Kontakt Per

Per Otto Winther
Montage og udkørsel
+45 22 23 05 00
Per@phpservice.dk

kontakt poul

Poul Erik Pedersen
Salg og indkøb
+45 60 84 08 00
Poulerik@phpservice.dk

kontakt vivi

Vivi Winther
Administration
+45 27 13 05 01
Vivi@phpservice.dk

Back To Top