skip to Main Content
Genanvendelse Af Affald

Genanvendelse af affald

Hvordan foregår genanvendelse af affald?

Genanvendelse af affald handler om, at man findeler eller nedbryder et givent produkt, hvilket gør det muligt at indvinde materialer eller stoffer derfra.

Derefter kan det variere lidt fra produkt til produkt, hvad de indvunde materialer kan anvendes til.

Genanvendelse af affald bruges typisk til fremstilling af lignende produkter, men det kan også anvendes til noget helt andet.

Desværre findes der også mange typer af affald, der ikke kan anvendes som en genanvendelig ressource. Det kan f.eks. være asker fra forbrændingen af halm eller affald. Andre ting kan også indeholde giftige- eller forurenede elementer, hvilket gør mulighed for at genanvende materialerne svært.

Af samme årsag har Danmark også eksporteret tonsvis af flyveaske m.m. til Tyskland og Norge. Det skyldes, at ikke alle lande har de samme muligheder for at genanvende materialerne, hvilket derfor er grunden til, at et internationalt samarbejde mellem landene er vigtigt, så man kan undgå at skade miljøet så meget som muligt. Genanvendelse af affald er derfor super vigtigt for at skåne miljøet.

Eksempler på genanvendelse af affald:

– Gammelt gips kan nedknuses, hvorefter det kan anvendes til nye plader.
– Nedsmeltning af engangsbatterier, hvorefter det kan anvendes til produktion af rustfrit stål.
– Sorter af diverse typer af plast kan omsmeltes til nye produkter.

affaldsbeholdere til genanvendelse af affald
genanvendelse af affald

Hvilke fordele er der forbundet med genanvendelse af affald?

Der er tusindvis af økonomiske, klima- samt miljømæssige fordele ved genanvendelse af affald. Hvis man undlader at producere unødvendige ting, og istedet genanvender allerede producerede materialer så sparer man både på råmaterialer, hvis for eksempel forsyningen er knap.

Men også det at formindske Co2 udledningen så meget som muligt for at undgå luft- og miljøforurening; farlige gasser m.m.

Se her for at læse mere omkring en affaldsordning. Det vil gøre det muligt for din kommune at genanvende affald med stor succes, da det er sorteret på ordentlig vis.

Få affaldsbeholder-håndtering i din kommune

PHP service er et affaldsselskab, som har mange års erfaring indenfor industriel montage og genanvendelse af affald. Over 415.000 affaldsbeholdere er blevet samlet, monteret og vedligeholdt igennem vores serviceydelser i samarbejde med over 14 kommuner både i Danmark – men også internationalt.

I højre side findes kontaktoplysninger på tre venlige medarbejdere i PHP Service. De imødekommer gladeligt og professionelt enhver henvendelse – helt uforpligtende.

Vi ser frem til at høre fra dig.

Kontakt Per

Per Otto Winther
Montage og udkørsel
+45 22 23 05 00
Per@phpservice.dk

kontakt poul

Poul Erik Pedersen
Salg og indkøb
+45 60 84 08 00
Poulerik@phpservice.dk

kontakt vivi

Vivi Winther
Administration
+45 27 13 05 01
Vivi@phpservice.dk

Back To Top