skip to Main Content

PHP Service og din kommunes affaldsbeholdere?

PHP Service har gennem mange år ydet service og reparation på alle typer og fabrikater affaldsbeholdere i samarbejde med danske og svenske kommuner. Følgende arbejdsopgaver udfører vi i samarbejde med kommuner, som en del af vores servicesordning.  På den måde er vi specialister i at håndtere kommunernes beholdere – også fra din kommune.

  • Monterer og udbringer nye beholdere til nye boliger, ligesom vi supplerer med nye når dette er nødvendigt.
  • Bytter til anden størrelse beholder, vasker den hjemtagne og stiller den klar til brug.
  • Reparerer beholdere på stedet. Alternativ bytter vi beholderne, tager den beskadigede beholder hjem vasker og reparerer eller adskiller den til genbrug. Genanvendelige dele lægges på hylden som reservedele.
  • Registrerer ombytninger med scannere således at Affald og Miljø og renovatøren altid har opdaterede lister.
  • Reparerer glaskuber og hjemtager disse fra kolonihaver mv for opbevaring på egen plads.
  • Vi udfører servis og reparationer på alle typer og fabrikater af affaldsbeholder

Vi håndterer dit kommunes beholdere med sikker hånd. Så kontakt os gerne og hør nærmere.

affaldsbeholdere til kommunens affald
Kommune affald i Roskilde Kommune

I Roskilde Kommune har vi været glade for samarbejdet med PHP Service ApS.

Dels i forbindelse med udkørsel og hjemtagning af materiel på vores nyeaffaldsordning for private husstande
men ikke mindst på drift af vort beholderværksted.

Vi har kun oplevet beredvillighed i forhold til smidigt at løse de
udfordringer, som naturligt opstår undervejs i så stor en entreprise.

Anette Sejersen
Affaldsplanlægger Roskilde Kommune

php service

En bæredygtig løsning for kommune affald 

Roskilde Kommune indgik i maj 2017 4-årig kontrakt med PHP Service ApS om drift af lagerfaciliteter for affaldsbeholdere, beholdermontering, udbringning og hjemtagning i forbindelse med ordinær drift af affaldsbeholderne i Roskilde kommune samt vedligehold af materiel. Kontrakten indeholder også vask af beholdere. På den måde bliver Roskildes kommune affald håndteret med sikker hånd.

Ved licitationen sparede Roskilde Kommune betydelige beløb i forhold til den tidligere leverandør.

Roskilde Kommune Affald og Miljø modtager nu opgaven, sender den til PHP Service ApS. Fra vi modtager opgaven og til den er løst har vi 5 dage, men langt de fleste opgaver løses indenfor 24 timer efter den er modtaget.

Affald og miljø kan løbende følge status på opgaven on-line. Når PHP Service ApS færdigmelder opgaven registreres det omgående hos Affald og Miljø.

Affald og Miljø kan herefter håndtere eventuelle betalinger fra borgerne.
Til styring af opgaven valgte Roskilde Kommune at benytte RenoWeb’s tillægsprogram Renotrack

Vi er stolte og glade over den viste tillid om at håndtere deres kommune affald.

Reference Roskilde Kommune: Affaldsplanlægger Henrik A. Larsen

Kommune affaldsbeholder-håndtering i din kommune?

Over 14 kommuner både nationalt og internationalt har nydt godt af vores service.

Vi har gennem årene samlet, monteret og vedligeholdt over 415.000 affaldsbeholder i både store og små kommuner landet over.

Ønsker du at høre mere om hvad vi kan gøre for din kommune og genanvendelse af beholdere?

I højre side findes kontaktoplysninger på tre medarbejdere i PHP Service, der står for at håndtere henholdvis “Montage og udkørsel”, “Salg og indkøb” samt “administration”.

De sidder klar til at imødekomme enhver form for henvendelse med et stort smil over mail, via telefonen eller over en kop kaffe.

Kontakt Per

Per Otto Winther
Montage og udkørsel
+45 22 23 05 00
Per@phpservice.dk

kontakt poul

Poul Erik Pedersen
Salg og indkøb
+45 60 84 08 00
Poulerik@phpservice.dk

kontakt vivi

Vivi Winther
Administration
+45 27 13 05 01
Vivi@phpservice.dk

Back To Top