skip to Main Content
PHP Service ApS udfører primært opgaver indenfor industriel montage

Industriel montage er i vor optik modtagelse af fragt tunge varer, samle disse på kundens location eller egen fabrik og efterfølgende transport til slutbruger.

Industrialisering af opgaver på egen eller kundens location, med små midler, er en stor force hos PHP Service aps.

Vi har stor erfaring i styring af tid, kvalitet, økonomi, data mv. og er garanter for et slutresultat, som lever op til kundens fulde tilfredshed, se gerne vore referencer

PHP Service ApS vil kendes ved

En aftale er en aftale.
Vi står ved vort ord, mundtligt og/eller skriftligt. Vi siger nej til opgaver, vi ikke kan håndtere, til gengæld indestår vi 100% for de opgaver, vi accepterer.

Kvalitet i arbejdet.
Vi sikrer din ordre fra modtagelse til aflevering. Vi sørger for at papirgange overholdes fra start til slut og melder løbende tilbage. Vi udfører altid vore opgaver til tiden, “for sent” er ikke en mulighed!!!. Vi overholder alle regler og love for transport, miljø, arbejdsmiljø, skat- og afgifter m.v.

At være en god entreprenør, som er aktiv i hele processen – før, under og efter. Vi deler meget gerne viden og erfaringer til fælles gavn, bare kontakt os.

PHP Service ApS er endnu mere

Vi ansætter lokal arbejdskraft i tæt samarbejde med den lokale jobformidling, vi benytter lokale underentreprenører ligesom vi lægger flest mulige indkøb lokalt.
Vi har ordnede arbejdsforhold med tilslutnings overenskomst med 3F.
Vi har styr på sikkerhed og sundhed og ikke mindst miljø. Vi har  designet og indkøbt 7 special byggede EURO 6 biler til udbringning og service hvor også ergonomi for medarbejderne er i højsædet
Vi løfter vort sociale ansvar med glæde og vil gerne gøre en forskel.

Vores Service Værksted

Vore Service Værksted er kommunerne behjælpelige med at vedligeholde affaldsbeholdere så de er anvendelige og kan bruges efter hensigten.

Beholderværksted

Her kan du læse mere om hvordan vores beholderværksted fungerer.

Se vores biler og trailere

Her kan du se vores special byggede biler og trailere

Fakta om affald

Her finder du link til forskellige hjemmesider som omhandler affald og behandling af affald.

5/5 (1 Review)
Back To Top