skip to Main Content
Ingen grimme overraskelser og hovsa løsninger

Vi har stor erfaring i at styre og planlægge arbejdet i løsning af en opgave, stor eller lille. Vi vægter, at planlægningen er detaljeret og tager højde for eventuelle udfordringer. Vores erfaring fra de mange opgaver har lært os, hvor vigtigt god og rettidig planlægning er. God planlægning gør det dog ikke alene, lige så vigtigt er det at inddrage erfaringen fra arbejdsdagen.

Vores ledere og medarbejdere har stor erfaring og uventede udfordringer løses med baggrund i vores erfaring og via vores kvalitetsstyringssystem. Alle afvigelser registreres, så eventuelle fejl ikke gentages, men derimod indgår i opkvalificering af vores leverancer og i informationformidlingen til kunderne.

Fordi når tingene går anderledes end forventet, er det, at fårene bliver skilt fra bukkene.

Silkeborg Kommune

Når vi skal samle affaldsbeholdere for en kommune, lejer vi os ind i egnede produktions- og lagerlokaliteter.  Lokaliteterne skal være centrale i forhold til udbringning af affaldsbeholderne – der skal være gode lagerforhold og det skal være nemt tilgængeligt, så vores biler kan komme tæt på affaldsbeholderne.

I Silkeborg ligger vores lokaler 500 meter fra Silkeborg Genbrug og Affald. Vi er stolte over, at vores kommunale affaldsbeholder ordning kommer Silkeborgs borgere til glæde. 

Beholderværksted

Her kan du læse mere om, hvordan vores beholderværksted fungerer.

Se vores biler og trailere

Her kan du se vores specialbyggede biler og trailere.

Fakta om affald

Her finder du link til forskellige hjemmesider, som omhandler affald og behandling af affald.

0/5 (0 Reviews)
Back To Top