skip to Main Content

Vask af affaldsbeholdere i samarbejde med kommuner

Rens og vedligeholdelse af affaldsbeholdere er yderst relevant for at undgå at gammelt affald sidder i kroge og hjørner og danner mug og ubehagelig lugt.

Det kan oftest være svært at skue med det blotte øje, men fakta er, at det oftest er tilfælde at affaldsbeholderen bør vaskes og renses.

PHP Service vasker og vedligeholder affaldsbeholdere både for private husstande, samt affaldsbeholderne stående i offentlige områder som en del af vores affaldsbeholder-ordning.

affaldsbeholdere lige vasket
affaldsbeholdere på vej til vask

Hvordan udføres vasken af beholderne?

Indgår vask af affaldsbeholdere i kontrakten mellem kommunen og PHP Service så udfører PHP vask samt rensning af beholderne.

Vi udfører naturligvis en miljøvenlig, samt en yderst udførlig vask af beholderne, således at de lever op til vores renlighedskrav samt lever op til kommunens ønsker og borgernes krav og behov.

Vores vask af beholderne opstår oftest når vi har hjemtaget beholderne som har behov for reparering – dette kan både være grundet brugsskader, eller andre former for skader – her hjemtager vi affaldsbeholderne.

Vi gemmer de gode dele af affaldsbeholderen som kan genbruges i produktion af nye – eller reparation af andre. Ubrugbare dele sender vi til genbrug.

I PHP Service har vi nemlig fokus på miljø, hvorfor vores slogan er ”vi hjælper til et bedre miljø”.

Vask af affaldsbeholder for Roskilde kommune

En af de kommuner som nyder glæde af vores vask af affaldsbeholdere er Roskilde kommune. I maj 2017 indgik PHP Service en 4-årig kontrakt med Roskilde kommune.

Kontrakten indeholdte aftaler om styring af affaldsbeholderne på lagerfaciliteter, samling, montering, samt hjemtagning i forbindelse med vedligeholdelse. Ydermere indeholdte aftalen også en aftale om vask af beholderne i kommunen.

Roskilde kommune har været yderst glade for samarbejdet med PHP Service ApS.

Du kan læse mere omkring kommunes vurdering af vores udførsel af serviceydelser, samt hvilke opgaver vi udfører for kommunen lige her.

php service
Kommune affald i Roskilde Kommune
Kontakt Per

Per Otto Winther
Montage og udkørsel
+45 22 23 05 00
Per@phpservice.dk

kontakt poul

Poul Erik Pedersen
Salg og indkøb
+45 60 84 08 00
Poulerik@phpservice.dk

kontakt vivi

Vivi Winther
Administration
+45 27 13 05 01
Vivi@phpservice.dk

Hør mere omkring et eventuelt samarbejde

Som tidligere nævnt udfører vi bl.a. samling, montering og vedligeholdelse i samarbejde med kommuner landet over.

Ønsker du at høre mere omkring vores services, og hvordan vi kan hjælpe din kommune med udførelse af ovenstående. Så kontakt os uforpligtende allerede i dag. Her vil professionelt, erfarent og venligt personale imødekomme enhver henvendelse.

Vi udfører opgaver i både store og mindre omfang. Vi har til dags dato udført disse services på over 415.000 affaldsbeholdere over 14 kommuner.

Ydermere udfører vi også arbejdsopgaverne ude for landets grænser, i blandt andet svenske kommuner. Dette kan du læse mere omkring under referencer.

I venstre side findes kontaktoplysninger på tre som er en del af PHP Service teamet. Vi ser frem til at høre fra jer.

Er du interesseret i at læse mere om vores services? Som f.eks. vores affaldscontainere, eller vores håndtering af kommune affald? Med en affaldsordning fra PHP-service for du en affaldsservice af den bedste kvalitet! Du kan også læse om genanvendelse af affald på vores blog.

0/5 (0 Reviews)
Back To Top