skip to Main Content

Beholderværksted

Her kan du læse mere om hvordan vores beholderværksted fungerer

Igangværende opgaver

Her kan du se hvilke job vi udføre lige nu

Fakta om affald

Her finder du link til forskellige hjemmesider som omhandler affald og behandling af affald.

Slagelse kommune

”Slagelse Kommunes samarbejde med PHP Service om udrulning af ca. 54.000 affaldsbeholdere på 8 uger har forløbet ud over al forventning. Per og Michael har set muligheder frem for begrænsninger og har fx bidraget med elektroniske løsninger, der har lettet formidlingen væsentligt til borgeren
Især samarbejdet har fungeret perfekt, så små bump på vejen er blevet jævnet ud med det samme.
Stor ros til PHP Service for også at have hjulpet med at oplære medarbejdere i beholderværkstedet og leveret mandskab, da vi havde akut behov efter entreprisen var afsluttet.” 

Jette Jungsberg
Afdelingsleder

Slagelse-kommune-sumo

Aarhus kommune

”PHP tog i arbejdet større ansvar end egentlig påkrævet af kontrakten og var med til at udvikle arbejdets styring og tilrettelæggelse, så det forløb yderst smidigt. Fælles ansvar og høj grad af samarbejdsvillighed, åbenhed og god kommunikation var kendetegnende for opgaveløsningen. Jeg kan klart anbefale PHP til lignende opgaver.”

 

Laura Huntington Villemoes
Projektleder – Affald

aak-logo

Laholm Kommun – Sverige

“Pålitlighet, engagemang och god problemlösning sammanfattar upplevelsen av vårt samarbete med PHP Service Aps.

I enlighet med avtal genomfördes uppdraget att byta ut samtliga gamla avfallskärl till 2 kärl vid vart villahushåll, ca 13 000 st, på ett utomordentligt sätt med få avvikelser. De avvikelser som uppstod rättades till och inom avtaltid.

PHP Service Aps har sett till att införskaffa de praktiska och digitala verktyg som behövdes för att genomföra sitt uppdrag så effektivt som möjligt.

Vi kan därför synnerligen rekommendera PHP Service Aps för liknande uppdrag och önskar dem lycka till i nya projekt.

Eva Aronsson
Projektledare för införande av nytt avfallssystem i Laholms kommun

Laholm

Roskilde kommune

“I Roskilde Kommune har vi været glade for samarbejdet med PHP Service Aps. Dels i forbindelse med udkørsel og hjemtagning af materiel på vores nye
affaldsordning for private husstande, men ikke mindst på drift af beholderværksted. Vi har kun oplevet beredvillighed til smidigt at løse de
udfordringer som naturligt opstår undervejs i så stor en entreprise.”

Anette Sejersen
Affaldsplanlægger Roskilde Kommune

Kommune affald i Roskilde Kommune

Kommunalt behov for affaldsbeholder-håndtering?

I PHP Service har vi mange års erfaring med drift af beholder-værksted, herunder samling, udkørsel og hjemtagning af affaldsbeholdere.

Ingen opgave er for stor for PHP Service. Skal din kommune være vores næste tilfredse samarbejdspartner? Så kontakt os allerede i dag for at høre mere omkring dine muligheder!

PHP Service
Vi hjælper til et bedre miljø

PHP Service

Ikast-Brande kommune

Vi har været glade for, at opgaven blev løst til aftalt tid, den økonomiske aftale er holdt og reklamationer er fulgt til dørs, og ikke mindst har vi også været glade for samarbejdet med dig og PHP-Service.

Inge Svensson
Teamleder for Affald & Genbrug

logoikast
0
Antal kommuner
0
Leverede affaldsbeholdere
0
Medarbejdere
0%
Tilfredshed
Et udvalg af vores tilfredse kunder
Back To Top